• EnerIT Innovation

  MERANIE UKAZOVATEĽOV ÚROVNE KOMFORTU AJ BEZDRÔTOVO

  Bezdrôtové meranie CO2, teploty a vlhkosti

 • EnerIT Innovation

  ENERIT IOT SMART SYSTÉM ENERGETICKÉHO MANAŽMENTU

 • EnerIT Innovation

  SYSTÉM ENERGETICKÉHO MANAŽMENTU A MONITOROVANIA VÝKONU V REÁLNOM ČASE

  0
  krajín
  0
  klientov
  0
  zariadení
  0
  meracích bodov

  INOVATÍVNE RIEŠENIE – RÝCHLA NÁVRATNOSŤ

  EnerIT IoT Smart Energy je medzinárodne konkurencieschopný komplexný systém energetického manažmentu, ktorého súčasťou sú meracie, monitorovacie a riadiace jednotky EnerIT IoT, platforma EnerIT IoT – umožňujúca aj vizualizáciu údajov – a príslušné EnerIT IoT senzory (napr.: teplota, vlhkosť). Systém umožňuje monitorovanie energetických systémov podniku – predovšetkým spotreby elektriny, ale aj plynu, vody a tepla – a rôznych ukazovateľov úrovne komfortu v reálnom čase, a to aj na úrovni zariadenia/aktivity.  
   
  Naše jednotky sú schopné priamo – bez ďalších dátových koncentrátorov – prenášať dáta cez viacero komunikačných systémov (GSM, Ethernet, WiFi, NB-IOT, LoRa, PLC atď.), zbierať a prostredníctvom platformy energetického manažmentu spracovávať dáta v reálnom čase, a na základe detegovaných údajov odosielať alarmy a v prípade potreby aj zasiahnuť.

  Na základe databázy je možné pripraviť komplexné energetické analýzy.

  Na meranie ukazovateľov úrovne komfortu v reálnom čase je k riešeniu možné pripojiť rôzne individuálne drôtové i bezdrôtové senzory s veľkým dosahom dodávané spoločnosťou EnerIT (napr. teplota, vlhkosť, CO2 atď.).

  S adekvátnym príslušenstvom je systém vhodný pre zriadenie plnohodnotného energetického manažmentu na úrovni podniku, umožňujúci intervenciu aj na úrovni zariadenia.

  EnerIT poskytuje podporu v mnohých oblastiach hospodárstva: kovopriemysel, výroba plastov, výroba potravín, plnenie fliaš, obchod, hotely, kúpele, správa nehnuteľností, logistika atď.

  O NÁS

  EnerIT Innovation Kft. je inovatívna, dynamicky sa rozvíjajúca maďarsko-rakúska spoločnosť, ktorá cestou kontrolovanej a regulovanej spotreby energie podporuje znižovanie nákladov na energie a vytváranie environmentálne uvedomelého prístupu. Spoločnosť založili rakúski a maďarskí odborníci, ktorí disponujú niekoľko desaťročnými skúsenosťami v oblastiach ako napr.

  • Koordinácia respektíve účasť na mnohých domácich i medzinárodných Energetických a ICT projektoch,
  • Vývoj rôznych energetických a ICT technológií a riešení,
  • Početné štúdie v oblasti zachovania zdrojov a energetickej účinnosti.

  PARTNERI A KLIENTI

  PARTNERI

  KLIENTI