Systém energetického manažmentu

INOVATÍVNE RIEŠENIE – RÝCHLA NÁVRATNOSŤ

EnerIT IoT Smart Energy je medzinárodne konkurencieschopný komplexný systém energetického manažmentu, ktorého súčasťou sú meracie, monitorovacie a riadiace jednotky EnerIT IoT, platforma EnerIT IoT – umožňujúca aj vizualizáciu údajov – a príslušné EnerIT IoT senzory (napr.: teplota, vlhkosť). Systém umožňuje monitorovanie energetických systémov podniku – predovšetkým spotreby elektriny, ale aj plynu, vody a tepla – a rôznych ukazovateľov úrovne komfortu v reálnom čase, a to aj na úrovni zariadenia/aktivity.  
 
Naše jednotky sú schopné priamo – bez ďalších dátových koncentrátorov – prenášať dáta cez viacero komunikačných systémov (GSM, Ethernet, WiFi, NB-IOT, LoRa, PLC atď.), zbierať a prostredníctvom platformy energetického manažmentu spracovávať dáta v reálnom čase, a na základe detegovaných údajov odosielať alarmy a v prípade potreby aj zasiahnuť.

Na meranie ukazovateľov úrovne komfortu v reálnom čase je k riešeniu možné pripojiť rôzne individuálne drôtové i bezdrôtové senzory s veľkým dosahom dodávané spoločnosťou EnerIT (napr. teplota, vlhkosť, CO2 atď.).

S adekvátnym príslušenstvom je systém vhodný pre zriadenie plnohodnotného energetického manažmentu na úrovni podniku, umožňujúci intervenciu aj na úrovni zariadenia.

EnerIT poskytuje podporu v mnohých oblastiach hospodárstva: kovopriemysel, výroba plastov, výroba potravín, plnenie fliaš, obchod, hotely, kúpele, správa nehnuteľností, logistika atď.

Nástroje

 • REAL-TIME (v reálnom čase) prenos dát (GSM, Ethernet, WiFi, NB-IOT, LoRa, PLC atď.)
 • 3-fázové meranie: 6 / 9 / 18 kanálov na jednom meracom zariadení
 • Odber vzoriek: 100 vzoriek / perióda na každom kanály (5,000 Hz)
 • Rozsah vstupného prúdu: 5A – 30 000A
 • Nameraná spotreba (na merací kanál) – Odobraná zo siete / Vrátená do siete:
  • Priemerná hodnota RMS napätia počas 1 min
  • Špičky periódy počas 1 minúty: Maximálne a minimálne hodnoty RMS napätia
  • Priemerná hodnota RMS prúdu počas 1 min
  • Špičky periódy počas 1 minúty: Maximálne a minimálne hodnoty RMS prúdu
  • Priemerný efektívny výkon (spotreba resp. výroba) počas 1 min
  • Špičky periódy počas 1 minúty: Maximálne a minimálne RMS hodnoty efektívneho výkonu (spotreby resp. výroby)
  • Priemerný jalový výkon (kapacitný / induktívny) počas 1 min
  • Špičky periódy počas 1 minúty: Maximálne a minimálne RMS hodnoty jalového výkonu (induktívneho resp. kapacitného)
  • Priemerná hodnota frekvencie siete počas 1 min
  • Priemerná hodnota cos fí počas 1 min
 • Súčtové hodnoty (na každú vetvu) v 1-minútovom členení: efektívny výkon, spätný výkon, jalový výkon: induktívny resp. kapacitný
 • Trieda presnosti: <1%
 • Alarmy na základe charakteristiky sieťového napätia (na fázu: 1 min VRms <90%, >110%, 1 min 2 VRms >110%, rozdiel 20%, Perióda VRms <90%, <10%, Výpadok prúdu,.. .)
 • Ochrana pri výpadku napájania
 • Vstupy počítadla impulzov: 3 ks (Norma DIN 43864 / EN 62053-31)
 • Voliteľné: Senzor – pripojený cez CAN BUS
 • Voliteľné: Riadiaca jednotka – pripojená cez CAN BUS

V zariadeniach používame integrované obvody značky Microchip. (Microchip je popredný svetový výrobca s významnými odbornými skúsenosťami z oblasti vojenského a automobilového priemyslu.) Pri navrhovaní našich zariadení bolo jedným z hlavných kritérií, aby v nich boli použité komponenty určené pre vojenské a priemyselné účely. Okrem toho sa veľký dôraz kládol aj na dimenzovanie jednotlivých prvkov obvodu s primeranými rezervami. Doska plošných spojov použitá v zariadeniach je vyrobená profesionálnym výrobcom. Komponenty sa implantujú v podmienkach veľkovýroby s použitím vo vode rozpustného taviva, ktoré zabraňuje možnej oxidácii nosného panelu.

PLATFORMA

 • REAL-TIME systém (pracuje v reálnom čase)
 • VYSOKÁ DISPONIBILITA
 • Registrácia prevodníkov prúdu, impulzných ekvivalentov a spotrebičov / zariadení zákazníka
 • Zálohovanie dát vo forme prepočítaných fyzikálnych veličín na základe záznamov prúdového transformátora a impulzných ekvivalentov
 • Základná vizualizácia
 • Export dát (vo formáte .CSV)
 • Export dát cez REST API
 • E-MAILOVÉ ALARMY na základe charakteristiky sieťového napätia
 • Dohľadové funkcie
 • Riadiace a monitorovacie funkcie

POKROČILÁ VIZUALIZÁCIA

V rámci voliteľnej služby ponúkame také metódy analýzy dát, pomocou ktorých možno na základe rôznych kritérií rýchlo a prehľadne vyhľadať možné anomálie.
 • 1-minútové grafy spätne až 21 dní
 • 15-minútové grafy spätne až roky
 • Dashboard overview – Súhrn za posledný mesiac
 • Dashboard overview – Súhrn anomálií sieťového napätia za posledný mesiac
 • Meteorologické údaje a údaje zo snímačov
 • Efektívny výkon (spotreba resp. výroba)
 • Jalový výkon (kapacitný / induktívny)
 • Korelačné diagramy (napr.: teplota – výkon)
 • Anomálie sieťového napätia
 • Sankey, krabicové a distribučné diagramy
 • Diagram porovnania výkonov
 • Vývoj špecifickej vizualizácie

SLA

PQA zariadenia

Priemerná ročná dostupnosť: 99,0 % (7×24), v prípade existencie dátovej komunikácie na strane klienta, záruky PQA a meracieho prostredia na strane klienta. V prípade poruchy zabezpečenie náhradného zariadenia klientovi max. do 3 dní. Živá podpora prevádzky zariadení Štandardný čas poskytovania služby: 8 hodín x 5 dní záruka 12 mesiacov

Spracovanie údajov merania PQA v cloude (AWS).

Priemerná ročná dostupnosť: 99,5% (7×24) Živá prevádzková podpora Štandardný čas poskytovania služby: 8 hodín x 5 dní

EnerIT EMS aplikácia na strane klienta (UI)

Priemerná ročná dostupnosť: 99,5% (5×8) Živá prevádzková podpora Štandardný čas poskytovania služby: 8 hodín x 5 dní

Odstránenie porúch

Kritická porucha: 90 % prípadov do 1 pracovného dňa, 99 % prípadov do 3 pracovných dní.
Závažná porucha: 90 % prípadov do 3 pracovných dní, 99 % prípadov do 7 pracovných dní.

Zaťažiteľnosť

V prípade, že 10 klientov realizuje súčasne 1000 sťahovaní (6/7-vetvové – 18/21-kanálové PQA): V 90% prípadov max. 3 sek /CSV, v 99% prípadov max. 5 sek /CSV. Vyššie uvedené hodnoty nezahŕňajú čas odozvy akéhokoľvek internetového prehliadača používaného klientom. Minimálne požiadavky na strane klienta: Rýchlosť pripojenia internetu 10 Mbps Počítač: Intel I5 CPU + 8 GB RAM Kapacita platformy EnerIT IoT 1 000 ks (7-vetvový - 21 kanálový PQA) = 21 000 ks kanálov

Ostatné - fakultatívne služby

Predĺžená záruka

v prípade požiadavky môžeme ponúknuť záruku po dobu 24, 36 resp. 60 mesiacov

Podpora zavádzania individuálnych vylepšení a funkcií

Individuálne prispôsobenie firmvéru a ďalší vývoj hardvéru a snímačov

Individuálne prispôsobenie sledovania parametrov elektrickej siete a ďalších dohľadových funkcií

Jedinečná vizualizácia súvisiaca s Platformou IoT Smart Energy

Submetering decree of the Hungarian Energy and Public Utility Regulatory Authority

SÚVISIACE SLUŽBY

Konzultácie a poradenstvo

Zosúladenie požiadaviek klienta, odporúčaní energetických poradcov/audítorov a technických možností

Prispôsobenie

podľa požiadaviek zákazníka Špecifické/Jedinečné riešenia

Inštalácia

Naše dodané zariadenia odborne nainštalujeme a uvedieme do prevádzky u zákazníka

OSVEDČENIA, CERTIFIKÁCIE

Certification PQA
EN ISO 9001:2015