O nás

EnerIT Innovation Kft. je inovatívna, dynamicky sa rozvíjajúca maďarsko-rakúska spoločnosť, ktorá cestou kontrolovanej a regulovanej spotreby energie podporuje znižovanie nákladov na energie a vytváranie environmentálne uvedomelého prístupu. Spoločnosť založili rakúski a maďarskí odborníci, ktorí disponujú niekoľko desaťročnými skúsenosťami v oblastiach ako napr.

  • Koordinácia respektíve účasť na mnohých domácich i medzinárodných Energetických a ICT projektoch,
  • Vývoj rôznych energetických a ICT technológií a riešení,

Početné štúdie v oblasti zachovania zdrojov a energetickej účinnosti.

NAŠE POSLANIE

Základným cieľom našej spoločnosti je vyvíjať nové softvérové ​​a hardvérové ​​riešenia pre energetiku a ICT, ktoré môžu byť v praxi vyrábané a prevádzkované so ziskom. Našim klientom ponúkame užívateľsky priateľské riešenia a produkty zodpovedajúce aktuálnym potrebám domáceho i medzinárodného trhu za priaznivé ceny. Našim partnerom poskytujeme reálne hodnoty na základe informácií získaných z dát zozbieraných v reálnom čase.  
 
Všetky aktivity realizujeme s ohľadom na náš záväzok k trvalo udržateľnému rozvoju. Partnerstvo znamená pre nás z dlhodobého hľadiska vzájomné výhody a spoločné rozširovanie vedomostí.